O nás

Neurologický spolok Martin je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov založeným na podporu odborných aktivít lekárov a iných členov spolku v oblasti vzdelávania, štúdia, vedy, výskumu a šírenia nových poznatkov v oblasti medicíny a obzvlášť neurológie. Zakladatelia spolku sa hlásia k tradícii humanizmu, vzdelanosti, lekárskej stavovskej cti a etiky.

Predseda spolku: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

Podpredseda spolku: Doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD.

Tajomník spolku: Ing. Peter Olajec