Projekty

V roku 2018 Neurologický spolok Martin pri napĺňaní svojich cieľov:

  • organizoval Odborné podujatie s názvom 32. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD a 65. SPOLOČNÝ SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE, ktoré sa uskutočnilo 
    v termíne 28. 11. – 01. 12. 2018 v Martine
  • obstaral kancelárske vybavenie Psychologickej ambulancie Neurologickej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin