Kontakt

Spolok sídli na adrese:

Neurologická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin.

Poštová adresa:

Neurologický spolok Martin, Kollárova 4248/2, 036 59 Martin

Mail: office@csneurol.sk