Projekty

V roku 2018 Neurologický spolok Martin pri napĺňaní svojich cieľov:

  • organizoval Odborné podujatie s názvom 32. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD a 65. SPOLOČNÝ SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE, ktoré sa uskutočnilo 
    v termíne 28. 11. – 01. 12. 2018 v Martine
  • obstaral kancelárske vybavenie Psychologickej ambulancie Neurologickej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin

V roku 2019 Neurologický spolok Martin pri napĺňaní svojich cieľov:

  • PRECEPTORSHIP EPI – spolok spoluorganizoval v dňoch 3.-4. júna 2019 dvojdňový workshop – CLINICAL WORKSHOP ON EPILEPSY
  • realizácia kurzu extrapyramídových ochorení na Neurologickej klinike UNM
  • obstaral rekonštrukciu a vybavenie ambulancie

V roku 2020 Neurologický spolok Martin pri napĺňaní svojich cieľov:

  • organizácia vzdelávacieho seminára o hlbokej mozgovej stimulácii pri xtrapyramídových ochoreniach pre regionálnych neurológov
  • kurz pre špecialistov na DBS v rámci Neurologickej kliniky UNM Martin
  • obstaranie programového vybavenia nevyhnutného pre účely dištančného vzdelávania na Neurologickej klinike UNM Martin